Padėka vairuotojams

L.e.p. direktorius Regimantas Valiauskas, liepos 10 d. už saugų šimtmečio Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ dalyvių pavežėjimą ir kultūringą aptarnavimą,  įteikė padėkas vairuotojams:

Vytautui Misevičiui

Rimantui Makučiui

Rimantui Bobinui

Alfonsui Vaitiekaičiui

Gintarui Zukui

Sauliui Urbonui

Marijui Balzaravičiui

Gražvydui Baltrušiui

Juozui Subačiui

Rimantui Kubiliui`

Padėka vairuotojams