Mėnesiniai bilietai parduodami autobusų stoties kasoje 1-ame aukšte.

Visomis dienomis

Mėnesinis
24/mėn
  • Tik miesto maršrutai
  • Galioja visomis dienomis

Darbo dienomis

Mėnesinis
17/mėn
  • Tik miesto maršrutai
  • Tik darbo dienomis

Visomis dienomis

Mėnesinis -50%
12/mėn
  • Pensininkams
  • Neįgaliesiems
  • Galioja tik su 50 proc. lengvatą patvirtinančiu pažymėjimu

Visomis dienomis

Mėnesinis moksleiviams
4.80/mėn
  • Moksleiviams
  • Studentams
  • Galioja tik su moksleivio ar studento pažymėjimu