Darbo užmokestis

Pareigybė 2023 m. 2024 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  Eur
Vadovaujantys darbuotojai ir tarnautojai 13,9 1908,00 14,6 2273,66
Vairuotojai-konduktoriai 35,5 1745,40 38,1 1823,63
Remontininkai 6,80 1550,34 7,3 1801,48
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 8,5 1074,65 9,0 1350,18