Darbo užmokestis

Pareigybė 2023 m. 2024 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  Eur
Vadovaujantys darbuotojai ir tarnautojai 13,9 1908,00 14,8 2170,39
Vairuotojai-konduktoriai 35,5 1745,40 40,8 1859,22
Remontininkai 6,80 1550,34 8,5 1851,82
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 8,5 1074,65 8,8 1258,72